Mijn levensverhaal

Wie is Jack van Oppen

We hebben best veel voor Brunssum bereikt en nu wil ik als Provinciale Statenlid ook veel gaan betekenen voor Brunssum/Parkstad en Limburg.

Doen wat goed is voor Limburg!

Mag ik mij even voorstellen?

Mijn naam is Jack van Oppen en ik ben 52 jaar, zelfstandig ondernemer en directeur van financieel adviesburo OPS Advies met ca 30 medewerkers (werkzaamheden op gebied van assurantiën, hypotheken, makelaardij en een agentschap van de Regiobank). Zelf ben ik Register Makelaar en Register Taxateur en Erkend Hypothecair Planner, daarnaast beschik ik over mijn diploma’s voor Erkend Financieel Adviseur. Ik ben getrouwd met Elly en heb 2 kinderen Melvin en Dionne. Melvin rond dit jaar zijn bachelor af aan de Universiteit van Amsterdam en Dionne heeft haar Bachelor of Arts (European Studies) al behaald en is thans werkzaam bij een bedrijf dat outdoor sportartikelen verkoopt (groothandel) op de Beitel.

Naast mijn meer dan fulltime baan ben ik gemeenteraadslid voor de VVD, ben ik met veel plezier lid van Rotary Brunssum Onderbanken, penningmeester bij het Kerkbestuur van de H. Gregoriusparochie, bij de Heeren van Op gen Hoes, Stichting Muziekprojecten, Worldfestival Parade Brunssum en voorzitter van de Reanimatie estafette Limburg. Daarnaast ben ik bezig met 2 bevlogen compagnons met een start up op gebied van software voor de woningmarkt waar heel veel gebruikers profijt van krijgen. Ook ben ik lid van de landelijke Ledenraad van de NVM.

Dit kan ik natuurlijk alleen doen omdat dit thuis gesteund wordt. Ik ben geboren in de Rozengaard in Brunssum een echte volksbuurt en kom uit een gezin waar mijn vader mijnwerker was. Vanwege een ernstige longaandoening op 22-jarige leeftijd is bij mijn vader een long verwijderd en kon hij na 8 jaar werken ondergronds in de mijn niet langer dit werk blijven doen en is hij na een omscholing als loondienstagent begonnen in de verzekeringen.

Dit deed hij met veel plezier en succes. Ik ben dan ook trots dat ik de zaak heb kunnen overnemen. Voor mijn vader zijn de laatste jaren niet gemakkelijk vanwege diverse fysieke ziektes en blijkt dat hij aan Alzheimer lijdt. Als gezin met mijn moeder voorop, mijn broer Ron en onze partners en kinderen proberen wij pap zo goed mogelijk te ondersteunen. Het is fijn en waardevol dat we dat samen kunnen doen voor pap.

Uit mijn hobby’s blijkt wel dat ik maatschappelijk betrokken ben. Ik ben een liberaal in hart en nieren en van mening dat mensen zelf zoveel mogelijk hun keuzes moeten kunnen maken. De overheid moet alleen datgene regelen wat echt nodig is, dus geen onnodige regelzucht. Veiligheid is voor mij een belangrijk thema alsook werkgelegenheid en economie. Voor een gezonde economie is ook goed onderwijs nodig. Het is mooi om te zien dat er weer genoeg banen zijn. Een goede opleiding helpt jongeren op weg. Het is dan ook jammer dat Nature Wonder World niet doorgaat. Dit soort initiatieven moeten gesteund worden. Ze zorgen er immers voor dat er meer banen bijkomen vooral voor laaggeschoolde mensen die moeilijk een baan kunnen vinden. Met zo een baan kunnen we deze mensen meer zelfredzaam en gelukkiger maken en minder afhankelijk van uitkeringen en voorzieningen waardoor onze gemeente ook in staat is om langer aan haar verplichtingen te kunnen blijven voldoen en zelfstandig te blijven.

Verder vind ik het van belang dat Brunssum groeit en zich ontwikkelt als gemeente, mooi nieuw ziekenhuis, nieuw Lindeplein, nieuwe Brikke Oave, nieuw centrum in Treebeek, een Schutterspark dat in ontwikkeling is (met het nieuwe klimbos en de doorsteek naar onze mooie Brunssummerheide), de aanleg van de Buitenring die nagenoeg gereed is en die voor een betere infrastructuur zorgt en voor meer natuur (door de extra natuurcompensatie).

Brunssum heeft echter ook een schaduwkant met vandalisme, criminaliteit en overlast. Daarom pleiten wij voor extra cameratoezicht op diverse plaatsen. Ik vind het beangstigend om te constateren dat mensen vaak de andere kant opkijken als ze weten dat er iets gebeurd dat niet kan of mag. In plaats van melding te maken accepteren ze als het ware verkeerd gedrag. Daarom is een buurt Whats App groep ook een goede ontwikkeling. Het ontwikkelt gemeenschapszin in de buurt. Mensen kijken weer naar elkaar om.

Ik geniet van de vakanties en ga graag met Elly naar het buitenland. We wandelen graag en zien meer in een doevakantie dan simpelweg liggen aan het zwembad. Genieten van een andere cultuur, het eten, de mensen. Daarom vind ik Worldfestival Parade Brunssum in Parkstad ook zo belangrijk. Sommigen zijn niet of minder in de gelegenheid om vakanties te houden of ergens naar toe te gaan. Voor hun brengen we de verscheidene culturen als het ware naar Brunssum. Zo kan iedereen genieten en zich openstellen voor onze mede wereldburgers. Het draagt bij aan respect en wederzijds begrip.

Het zou dan ook jammer zijn als zo een geweldig festival zou verdwijnen. Iets wat zo verankerd is met Brunssum en de regio. Honderden vrijwilligers die belangeloos uren in de weer zijn om dit festival voor de regio glans te geven. Wat mij betreft zal dat in ieder geval niet gebeuren.

Trots ben ik ook op de vele (buurt)verenigingen die Brunssum rijk is. Een enorme diversiteit en voor ieder wat van zijn of haar gading en gedragen door de vele vrijwilligers. Die moeten we in ere houden. Mooi dat wij in ieder geval 1 x per jaar die vele vrijwilligers dan ook in het zonnetje zetten tijdens het vrijwilligersgala in de Brikke Oave.

Een andere ontwikkeling die waarneembaar is dat de vergrijzing letterlijk toeslaat. Gemiddeld neemt de leeftijd toe. We moeten zorgen dat de ouderen onder ons over voldoende en de juiste voorzieningen blijven beschikken. Daarom is de centrumfunctie van Brunssum zo belangrijk. Ouderen kunnen genieten van een kopje koffie of iets lekkers op en rond ons winkelhart de promenade en Lindeplein. Ze kunnen mensen ontmoeten en dat draagt ertoe bij dat ze niet vereenzamen. We moeten een goed aanbod houden van cultuur in het Openluchttheater en Brikke Oave. Wat mij betreft is het centrum een ontmoetingsplaats voor iedereen. Dus ook voor de jeugd mits ze zich fatsoenlijk gedragen. Daarom pleiten wij ook voor gratis WIFI rondom het centrum en Lindeplein zodat de levendigheid hier nog meer vergroot wordt. Het prachtige Vijverpark heeft hierin ook zijn plek.

Vanaf deze plek zou ik iedereen willen oproepen om zich in te zetten als vrijwilliger bij een vereniging, als buddy voor zieken of ouderen of anderszins bij te dragen aan een goede samenleving. Op deze wijze dragen wij Brunssum letterlijk op handen en hoeft niemand aan de zijlijn te staan en geven wij Brunssum nog meer glans!

Sinds 9 november ben ik door onze Gouverneur (Commissaris van de Koning) geïnstalleerd als Statenlid voor de VVD. Ik vind het heerlijk om ook nu eens in de keuken te mogen kijken van de Provincie en de Provinciale Staten. En eerlijk gezegd smaakt dit naar meer. Hoewel ik het nog steeds een voorrecht vind dat ik gemeenteraadslid ben in Brunssum spreek ik de hoop en verwachting uit dat men het mij gunt om mij in te mogen blijven zetten voor de Provincie. Ik heb het gevoel zo nog meer voor de gemeente Brunssum, de regio Parkstad/Beekdaelen en Zuid-Limburg te kunnen betekenen.

Jack van Oppen
Statenlid VVD Limburg