Mag ik rekenen op jullie steun?

Mijn speerpunten

Ik ben trots op de aanleg van de buitenring Parkstad die een groot succes is en die veiligheid en de leefbaarheid in de woonkernen sterk verbetert!

Doen wat goed is voor Limburg!

DSC_0078

MKB/ZZP

 1. Als ondernemer merk ik dat ondernemers vaak gehinderd worden door regelgeving welke met de beste intenties in procedures worden vastgelegd maar die ervoor zorgen dat er voor deze bedrijven alleen maar meer bureaucratie ontstaat. Mijn voorstel is het dan ook vanaf het begin van plan en beleidsontwikkeling de regionale ondernemers hierbij te betrekken. Maak ze mede eigenaar van de oplossing en zo creëer je breed draagvlaak voor dit beleid. Op deze wijze worden de ondernemers een ambassadeur voor het ingevoerde beleid of plan.

 2. Een ondernemer moet kunnen ondernemen en zich gesteund weten door een provincie die zorgt dat de bedrijventerreinen en winkelcentra goed bereikbaar zijn met de auto maar ook met het openbaar vervoer. Immers het MKB is de motor van de economie en creëert ook verreweg de meeste banen.

 3. Zorg dat arbeidsmarkt en bedrijfsleven op elkaar afgestemd worden zodat jeugd wordt opgeleid voor realistische banen. Jeugd moet na het afstuderen behouden blijven voor onze regio. Banen zijn er genoeg nu nog het personeel dat hier bij hoort.

wegen/openbaar vervoer

 1. In tegenstelling tot een paar jaar geleden loopt het aantal ongevallen met zwaar lichamelijk letsel en/of dodelijke afloop op de openbare wegen weer op. Er moet onderzocht worden hoe we de veiligheid weer kunnen vergroten. Meer asfalt is daarvoor een oplossing maar er zijn ook diverse slimme verkeersoplossingen te bedenken die ongevallen beperken.

 2. Meer asfalt is ook een oplossing om de bereikbaarheid van regio’s te vergroten (natuurlijk met oog voor de natuur). Denk hierbij aan de verbreding van de A2 en de A76. Ik ben trots op de aanleg van de buitenring Parkstad die een groot succes is en die veiligheid vergroot en de leefbaarheid in de woonkernen sterk heeft verbeterd omdat er veel minder verkeer door de woonkernen gaat.

 3. Het door ontwikkelen van de drielandentrein (moet ook daadwerkelijk door
  3 landen rijden), de aanleg van de intercity van Heerlen naar Aken zijn mogelijkheden om regio’s nadrukkelijk met elkaar te verbinden. Daarnaast moet de Maaslijn (Roermond/Nijmegen) worden geëlektrificeerd en op plekken als dubbelspoor worden aangelegd, zodat de overlast/vertragingen/ worden opgelost en er vaker treinen over dit tracé kunnen rijden.
trein
starters-lening

wonen/leefbaarheid

 1. Voor wat betreft wonen moeten wij er voor zorgen dat er weer meer (duurzame) woningen gebouwd mogen worden. Het huidige beleid voor krimpregio’s heeft ertoe geleid dat de markt op slot is gegaan. Zo is het dringend noodzakelijk om weer nieuwe woningen te kunnen bouwen in de Regio Parkstad.

 2. De woningmarkt verouderd snel, er moet dringend verduurzaamt worden en biedt te weinig perspectief voor jongeren die na hun studie in de regio willen blijven wonen.

 3. Ook moet er gekeken worden naar nieuwe mogelijkheden van “bouwen” zoals Tiny Houses dit soort projecten moeten onderzocht worden op haalbaarheid en wenselijkheid.

 4. We moeten lobbyen voor meer blauw op straat zodat onze veiligheid wordt vergroot.

Cultuur en Limburgse identiteit

 1. Vanuit mijn bezigheden voor diverse verenigingen merk je hoe zwaar het vaak vrijwilligers valt om hun werk te kunnen doen. Het aantal bestuursleden neemt af, verantwoordelijkheden worden groter. We moeten er zorg voor dragen dat onze cultuur met de vele en diverse verenigingen, fanfares, harmonieën, carnaval/vasteloavend, schutterijen behouden blijft. Immers deze verenigingen en organisaties zijn het maatschappelijke fundament van onze samenleving. We moeten ervoor zorgen dat dit vertaald wordt in beleid.

 2. Daarnaast moet er geregeld worden dat de provincie met initiatieven het werk van verenigingen vergemakkelijkt.

 3. Projecten met veel maatschappelijk draagvlak, die onze identiteit onderstreept, moeten we daarbij ondersteunen en meer voor het voetlicht halen.
Jack van Oppen
Statenlid VVD Limburg
fanfares